28 kwietnia 2022
Jakie gatunki literackie odnajdujemy w Biblii?

Jakie gatunki literackie odnajdujemy w Biblii?

Literatura na przestrzeni wieków podlegała nieustannemu rozwojowi. Tę kwestię poruszają podręczniki do szkoły podstawowej lub podręczniki przeznaczone dla innych szczebli nauczania oraz różnego rodzaju lektury i pomoce szkolne. W ciągu kolejnych epok wykształcały się konkretne konwencje literackie, które później często w ramach eksperymentów były łamane. W kolejnych latach następował również rozwój gatunków literackich, których szeroki wybór pozwala twórcom realizować swoje pisarskie ambicje. Niektóre gatunki literackie cieszyły się szczególnie dużą popularnością w trakcie określonych epok, jak na przykład fraszka w renesansie czy sielanka w baroku. Dzisiaj natomiast spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, jakie gatunki literackie odnajdziemy w Biblii. Biblia chrześcijan składa się z Nowego i Starego Testamentu i co ciekawe, jest bardzo zróżnicowana pod względem literackim.

Jakie gatunki literackie zawiera Biblia?

Zastanawiasz się, jakie gatunki literackie zawiera Biblia. O tym napiszemy więcej za chwilę, ale teraz skupmy się przez chwilę na warstwie językowej tego zbioru ksiąg. Stary Testament i Nowy Testament spisano w językach: greckim, hebrajskim i aramejskim. Oczywiście oznaczało to, że na przestrzeni wieków dokonano wielu przekładów ksiąg biblijnych, ale dla chrześcijaństwa kluczowe znaczenie miała Wulgata – tłumaczenie Biblii na język łaciński, wykonane przez Hieronima ze Strydonu.

 

Musisz wiedzieć, że Biblia stała się dla pisarzy i poetów źródłem wielu motywów literackich. Raj, wąż, syn marnotrawny, wdowi grosz czy judaszowe srebrniki to tylko niektóre z przykładów. Co więcej, Biblia była i nadal jest inspiracją dla wielu twórców. Przykład? Nawiązanie do apokalipsy św. Jana widać w hymnie „Dies irae” Jana Kasprowicza. Naturalnie tematy religijne były najczęściej podejmowane w epoce średniowiecza, ale nie oznacza to, że dzisiaj są pomijane. Wręcz przeciwnie, Biblia stanowi bardzo ważny element kultury świata zachodniego, co oznacza, że jej obecność w literaturze jest oczywista.

Gatunki literackie w Biblii: przykłady

Chcesz wiedzieć, jakie gatunki literackie występują w Biblii? Ich lista jest całkiem pokaźna, a na pierwszy plan wysuwają się listy pisane najczęściej do konkretnych wspólnot chrześcijańskich. Listy zawierały wskazówki i określone nauki, wyjaśniały prawdy wiary czy pouczały o tym, jak powinni zachowywać się chrześcijanie. Najwięcej listów pisał święty Paweł z Tarsu. Listy do dzisiaj zresztą stanowią ważny element chrześcijaństwa.

 

Jakie są inne przykłady gatunków literackich wywodzących się z Biblii? W Biblii obecne są również pieśni, w tym jedna z najsłynniejszych, czyli „Pieśń nad pieśniami” oraz hymny (m.in. „Hymny o miłości” autorstwa świętego Pawła). Inne gatunki literackie występujące w Biblii to, na przykład: psalmy, modlitwy oraz apokalipsa. Charakter apokaliptyczny ma księga Nowego Testamentu napisana przez świętego Jana. Elementy apokaliptyczne można znaleźć także w księdze Daniela.

 

Wymieniając, jakie jeszcze gatunki literackie są typowe dla Biblii nie należy zapominać o przypowieściach, które niosły za sobą konkretną naukę. Do najsłynniejszych przypowieści należą: o synu marnotrawnym, o talentach czy o miłosiernym Samarytaninie. To proste historie, pokazujące wydarzenia, które czytający mogli znać z własnego życia.

 

Podsumowując: omawiając gatunki literackie zawarte w Biblii i ich przykłady nie można pominąć listów, hymnów, pieśni, przypowieści oraz psalmów. Biblia to zbiór ksiąg, które pod względem literackim stanowią niezwykłe dziedzictwo dla współczesnego świata.

Komentarze

Brak komentarzy...

Dodaj komentarz
Tekst musi mieć więcej niż 50 znaków.

Dodaj komentarz

Zaloguj się na swoje konto, aby mieć możliwość komentowania. Przejdź do strony logowania.

Również warte przeczytania

Sprzedaj książki

Wypłaciliśmy już 25 949 113 zł za sprzedane książki w Skupszop.pl

Kamera

Polecamy sprawdzić

Korzystaj wygodnie z naszej aplikacji