Polityka prywatności

 

Dane osobowe podawane przez Klientów w Sklepie Internetowym, działającym pod adresem: www.skupszop.pl (dalej: Sklep Internetowy), pozyskiwane są z uwagi na proces rejestracji Konta Klienta i korzystania z jego fukcjonalnosci, jak również  proces składania i realizacji zmówienia. Administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych jest Skupszop Sp. z o.o. z adresem siedziby: ul. Fabryczna 12, 39-200 Dębica, NIP: 872-240-99-78 (dalej: „Administrator”). Jednocześnie informujemy, że Sklep Internetowy dokłada wszelkich starań mających na celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udostępnionych danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej, jak również dokonywania zakupów w ramach prowadzonej przez nas działalności. Sklep internetowy, zgodnie z wymogami prawa, zarejestrował zbiór (zbiory) danych osobowych w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, pod numerem R004037/15.

 

1 .Jakie dane zbiera sklep internetowy w sposób automatyczny podczas korzystania z Witryny?


Nasz sklep Internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej naszego sklepu. Pliki “cookies” są to małe pliki tekstowe, wysyłane za pomocą Witryny Sklepu Internetowego i przechowywane na Państwa komputerze. Pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały: pierwsze z nich są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, drugie natomiast są przechowywane również po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji w zakresie hasła i loginu przypisanego do Konta Klienta, ułatwiając i przyspieszając korzystanie z domeny internetowej. Ponadto nasz Sklep Internetowy wykorzystuje pliki cookie w celach marketingowych, aby w jak najpełniejszym zakresie odpowiadać na potrzeby Klientów, związane ze sprzedażą i zakupem książek. 
 
W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje w Państwa przeglądarce internetowej. W razie problemów technicznych, proponujemy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki internetowej lub skontaktować się z jej producentem. Ponadto, obok plików cookies nasz Sklep internetowy może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. adres IP użytkowników, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na witrynę naszego Sklepu Internetowego. Niektóre podstrony w ramach witryny internetowej oraz inne środki komunikacji z Klientem mogą zawierać tzw. „web beacons” (elektroniczne obrazki), które pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której “web beacon” został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Witryny. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwo danymi osobowymi.

 

2. Jakie dane zbiera sklep internetowy podczas rejestracji i dokonywania zakupów?

 
Nasz Sklep Internetowy będzie zbierał od Państwa następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji:
 
1) nazwisko i imię,
2) adres zameldowania na pobyt stały,
3) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania,
4) adres poczty elektronicznej,
5) numer telefonu.
 
Podanie powyższych danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, niezbędne jednak do dokonywania zakupów oraz korzystania z tych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep Internetowy, które wymagają podania danych. Administrator pozyskuje i przetwarza dane osobowe mając na celu świadczenie usług drogą elektroniczną, zawierania i wykonywania umów sprzedaży w ramach asortymentu oferowanego za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Ponadto, nasz sklep internetowy może zbierać od użytkowników informacje w celu prowadzenia kampanii marketingowej. Podkreślamy, że nie muszą Państwo podawać tych danych, jeżeli nie chcą Państwo korzystać z wskazanych powyżej możliwości.

O ile wyrazili Państwo na to zgodę (zapis do  newslettera), podany przez Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych do promocji produktów (książek) należących do asortymentu naszego sklepu. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie, np. poprzez rezygnację, skierowaną na adres email: [email protected] lub kliknięcie linku rezygnacyjnego w otrzymanej wiadomości.

 

4. Marketing Sklepu Internetowego

 
O ile wyraziliście Państwo zgodę na zapis do newslettera, podany przez Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych, dotyczących promocji produktów należących do asortymentu naszego sklepu. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

 

5. Udostępnienie informacji

 
Odbiorcą Państwa danych osobowych jest Administrator oraz inni odbiorcy uprawnieni do ich uzyskania z uwagi na udział w procesie realizacji zamówienia, wynikający z natury sprzedaży prowadzonej w ramach naszego sklepu internetowego, jak również obowiązków ciążących na Administratorze na mocy właściwych w tym zakresie przepisów prawa. Podmiotami o których mowa wyżej są w szczególności usługodawcy świadczonych usług: przewozowych (m.in General Logistics Systems B.V., Poczta Polska Sp. z o.o., InPost S.A.)  księgowych, informatycznych, pośrednictwa finansowego, banki obsługujące Administratora, organy podatkowe, sądy i prokuratura, oraz  inne organy administracji publicznej. O ile wyrazili Państwo na to zgodę, nasz sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane również na rzecz innych podmiotów w celach marketingowych. W przypadku, gdy chcą Państwo cofnąć wyrażoną w tym zakresie zgodę, prosimy o przesłanie informacji w tym zakresie na adres [email protected]

 

6. Środki techniczne i Państwa obowiązki

 
Sklep internetowy dokłada wszelkich starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny w celu ochrony Państwa danych, w szczególności nasz sklep internetowy został wyposażony w protokół SSL, który pozwala  w bezpieczny i skuteczny sposób szyfrować przesyłane dane między Klientem dokonującym zakupu, a serwerem, na którym znajdują się bądź do którego wysyłane są cenne dane na temat Klienta i jego zamówień. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Państwa płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia. Bezpieczne, szyfrowane połączenie wykorzystywane jest również dla połączeń związanych z rejestracją w naszym sklepie oraz innych połączeń, podczas których klienci przekazują dane osobowe. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Państwa płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia.
 
Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności powinni Państwo zachować w poufności login i hasło do Witryny, nie udostępniać danych w tym zakresie osobom trzecim. W ramach przyjętej przez nasz sklep polityki prywatności, uwzględniającej bezpieczeństwo i ochronę Państwa danych osobowych, jak również loginu i hasła przypisanego do konta klienta żaden z naszych pracowników nie będzie bezpośrednio zwracał się o ich udostępnienie, nasz sklep internetowy wymaga ich podania jedynie w procesie rejestracji logowania się do konta klienta. W celu uniemożliwienia korzystania z konta klienta osobom nieuprawnionym, prosimy o wylogowanie się po zakończeniu korzystania z Witryny.

 

7. W jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących praw?


W każdym czasie mają Państwo prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, jak również ich  sprostowania; usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jak również w dowolnym momencie cofnięcia zgody na ich przetwarzanie,
c) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu realizacji wyżej wymienionych uprawnień, prosimy o korzystanie z właściwej w tym zakresie funkcjonalności Konta Klienta, lub informacje skierowaną na adres email: [email protected], lub numeru telefonu: 799 350 599.

W przypadku, gdy zapomnicie Państwo hasła do konta klienta lub wystąpią inne problemy z logowaniem, prosimy o kontakt na adres email: [email protected]

 

8. Inne strony internetowe

 
W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez nasz sklep internetowy. Strony te mogą posiadać własną politykę prywatności, sugerujemy, aby się z nią każdorazowo zapoznać. Nasz sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych w ramach tych stron. 

 

9. Pytania i zastrzeżenia

 
Pytania i zastrzeżenia dotyczące Polityki prywatności w naszym sklepie mogą być przez Państwa kierowane na adres e mail: [email protected] lub listownie, bezpośrednio do Administratora Bezpieczeństwa Informacji: M. Węgrzyn Dębica 39-200, Fabryczna 12.
 


Opinie naszych klientów

opinia

Bardzo szybko otrzymałam zamawiany towar. Książki zgodne z opisem, bez śladów użytkowania. Jestem bardzo zadowolona z zakupu :)

opinia

joanna_st

ZOBACZ WSZYSTKIE

Blog Skupszop

Artykuły, które mogą Cię zainspirować. Aktualne rabaty i zniżki

blog

Nagrodzono Złotą Pieczęcią Uznania eKomi 2024!

nagroda ekomi

Newsletter

opineo
OK

Zniżki i rabaty

OK

Nowości i promocje

OK

Powiadomienia

NAPISALI O NAS:

Partner
Partner
Partner
Partner