Regulamin opinii produktowych

Zasady i postanowienia związane z dodawaniem oraz moderowaniem opinii dla produktów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego Skupszop.pl 
 1. Skupszop.pl Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Fabrycznej 12, 39-200 Dębica udostępnia użytkownikom Sklepu Internetowego możliwość zamieszczanie opinii o produktach znajdujących się w ofercie sklepu oraz zapoznania się z opiniami innych Użytkowników. 
 2. Przeglądanie i zamieszczanie opinii o produktach znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego wymaga dostępu do Internetu za pomocą przeglądarki internetowej Microsoft Edge, FireFox wersja 3 lub nowszej, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania innych firm, mających wpływ na korzystanie i funkcjonalność przeglądarek:, Microsoft Edge, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie witryny Sklepu Internetowego. Uzyskania pełnej funkcjonalności opisanej w punkcie 1 może wymagać ich wyłączenia. 
 3. Opinie na temat produktów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego mogą dodawać jedynie użytkownicy zarejestrowani zgodnie z postanowieniami ogólnymi Regulaminu. Zamieszczane przez klientów opinie nie mają na celu w żadnym przypadku reklamowania produktu i powinny odzwierciedlać poglądy klienta na temat książki będącej przedmiotem recenzji. Zabronione jest publikowanie opinii sponsorowanych przez osoby trzecie, co oznacza, że klient nie może zamieszczać opinii oraz komentarzy, jeżeli ktokolwiek to zlecił, w tym w zamian za zapłatę w jakiejkolwiek formie (w pieniądzu, w towarach, w usługach, poprzez nabycie prawa do rabatu, ani w jakichkolwiek innych świadczeniach). 
 4. Klient zgodnie z postanowieniami Regulaminu może dodać dowolną ilość recenzji do danego produktu, o ile opinie te nie są ze sobą identyczne. Każdy zarejestrowany użytkownik może ocenić dowolną liczbę książek. 
 5. Publikowane przez użytkowników recenzje nie mogą być krótsze niż 50 znaków. Zabronione jest podawanie w treści opinii linków do innych stron internetowych, w szczególności prywatnych blogów użytkowników oraz podmiotów stanowiących konkurencję dla działalności prowadzonej przez Sklep Internetowy. 
 6. W ramach opinii na temat recenzowanego produktu użytkownik ocenia również daną książkę w skali od 1 do 5. Im większa ilość przyznanych gwiazdek, tym bardziej polecany jest przez użytkownika dany produkt. 
 7. Opinia Użytkownika publikowana jest pod imieniem i pierwszą literą nazwiska, zgodnie z informacjami podanymi w procesie rejestracji na stronie Sklepu Internetowego. 
 8. Zarejestrowani użytkownicy mają możliwość oznaczenia przydatności recenzji i komentarzy innych Użytkowników. Wskaż odpowiednio za pomocą „łapki” w górę lub w dół, czy dana opinia okazała się wartościowa, czy też nie była przydatna w procesie podejmowania decyzji o zakupie książki. 
 9. Użytkownik oświadcza, że zamieszczone przez niego teksty są wolne od wszelkich wad prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich, oraz że posiada wszelkie prawa do  publikowanej treści, w szczególności majątkowe prawa autorskie lub prawa pokrewne. W przypadku gdy powyższe oświadczenia i zapewnienia okażą się niezgodne z prawdą, Użytkownik zwalnia Sklep Internetowy z wszelkiej odpowiedzialności oraz roszczeń wynikających z tego tytułu.  
 10. Zabronione jest publikowanie na stronie Sklepu Internetowego recenzji i komentarzy Użytkowników, które:a) zawierają treści sprzeczne z dobrymi obyczajami i obowiązującym prawem, w szczególności o charakterze erotycznym, rasistowskim, dyskryminacyjnych, pornograficznym, nawołujących do nienawiści i przemocy, promujące napoje alkoholowe i inne używki;b) rozpowszechniają informacje zawierające dane osobowe Użytkownika lub innej osoby;b) zawierają wulgaryzmy, treści obraźliwe lub naruszające powszechnie uznawane zasady etyczne i zasady kultury osobistejc) zawierają groźby lub stanowią przejaw braku tolerancji dla poglądów innych osób;d) w sposób pośredni lub bezpośredni godzą w uczucia religijne, kulturowe, narodowościowe, polityczne innych użytkowników;e) dotyczą oceny funkcjonowania Sklepu Internetowego, a nie odnoszą się do bezpośrednio do recenzowanego produktu;f) zawierają elementy związane z reklamą innych podmiotów na stronie Sklepu Internetowegog) zawierają treści spersonalizowane, tj. są pytaniem o dostępność produktu, rabat, możliwość złożenia zamówienia lub reklamacji, itp.h) naruszą prawa patentowe, autorskie, tajemnice handlowe i inne prawa własności intelektualneji) łamią postanowienia niniejszego regulaminu, szczególnie jeśli zostały umieszczone przez użytkowników Sklepu Internetowego na zlecenie, w tym za wynagrodzeniem w jakiejkolwiek formie, bądź zostały zamieszczone celem uzyskania korzyści, których przyznanie jest uzależnione od tego, czy przedstawiona opinia dla danego produktu ma charakter pozytywny czy negatywny.j) zawierają treści typu spam, flooding, itp. 
 11. Użytkownik Sklepu Internetowego ma prawo do zgłoszenia każdej recenzji oraz opinii, która w jego ocenie łamie postanowienia niniejszego regulaminu. W tym celu prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod numerem +48 799 350 599  lub za pomocą adresu e-meil: [email protected]. Zgłoszenie powinno obejmować wskazanie konkretnego produktu i zamieszczonej dla niego opinii, którą należy w całości lub we wskazanym fragmencie usunąć. 
 12. Jeśli chcesz usunąć lub edytować zamieszczoną przez siebie opinie, skontaktuj się zBiurem Obsługi Klienta w sposób określony w punkcie 11 niniejszego regulaminu. Wskaż konkretną kartę danego produktu i opinię, którą chcesz skasować lub edytować w określony przez siebie sposób. Edycja powinna spełniać zakres wymagań określonych w punkcie 10 Regulaminu.  
 13. Każda opinia spełniająca warunki określone w niniejszym regulaminie bierze udział w konkursie. Zwycięzcy konkursu za dany miesiąc zostaną poinformowani o nagrodzie treścią wiadomości skierowanej na adres e-meil podany podczas procesu rejestracji w Sklepie Internetowym. 
 14. Sklep Internetowy publikuje wszystkie opinie użytkowników zgodne z treścią Regulaminu, bez względu na ich pozytywny lub negatywny wydźwięk dla ocenianego przez użytkownika produktu.  
 15. Opinie zamieszczane przez Użytkowników podlegają automatycznej moderacji. W przypadku wątpliwości ocenę zgodności opinii z Regulaminem dokonuje pracownik Sklepu Internetowego. Opinie, które podlegają ręcznej moderacji, są weryfikowane przez pracownika sklepu w ciągu 7 dni roboczych od momentu publikacji. Jeśli dana opinia zostanie zatwierdzona, pojawi się na karcie produktu w ciągu kolejnych 72 godzin.
 16. Wszelkie zmiany, którym podlegają publikowane przez użytkowników opinie nie mają na celu zmiany jej pozytywnego, bądź negatywnego wydźwięku, a jedynie zapewnić zgodność z wymogami określonymi w pkt. 10 niniejszego regulaminu. 
 17. Sklep Internetowy promuje zamieszczanie opinii na temat produktów celem ułatwienia klientom podejmowania decyzji o zakupie w zakresie udostępnionego asortymentu. Kolejność opinii na karcie produktu zależy od liczby głosów, które uznały daną recenzję za przydatną i merytorycznie wartościową. Średnia oraz ilość ocen, która znajduje się na karcie produktu, dotyczy wszystkich opinii, które zostały dodane i opublikowane na stronie danego produktu.
 18. Ewentualne reklamacje dla opinii zamieszczonych na stronie Sklepu Internetowego należy zgłaszać na adres podany w pkt. 11 niniejszego regulaminu. 
 19. Reklamacje i zgłoszenia zostaną rozpatrzone przez pracowników Biura Obsługi Klienta w terminie 14 dni. Odpowiedź zostanie udzielona za pomocą adresu e-meil, z którego użytkownik Sklepu Internetowego dokonał reklamacji lub zgłoszenia. 
 20. Użytkownik, przesyłając do Sklepu Internetowego opinię na temat produktu, akceptuje i wyraża zgodę na przestrzeganie zasad niniejszego regulaminu.
 21. Sklep Internetowy Skupszop.pl Sp. z o.o zastrzega sobie prawo do automatycznego analizowania treści recenzji zamieszczanych przez Użytkowników (powyżej 200 znaków) za pomocą systemu antyplagiatowego. W przypadku wykrycia informacji o plagiacie klient zostanie o tym fakcie poinformowany na wskazany w procesie rejestracji adres e-mail wraz z wykazem adresów stron internetowych, na których zauważono tekst zbieżny z treścią recenzji zamieszczonej na stronie Sklepu Internetowego. W takim przypadku recenzja Użytkownika zostanie usunięta z karty produktu.


Regulamin konkursu: 
 1. Konkurs na najlepsze recenzje trwa cyklicznie, od pierwszego do ostatniego dnia każdego miesiąca począwszy od maja 2024 r. aż do odwołania. 
 2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w terminie 30 dni, licząc od ostatniego dnia każdego miesiąca. O wynikach konkursu zwycięzcy zostaną poinformowani za pomocą adresu e-mail, podanego podczas rejestracji w Sklepie Internetowym. 
 3. Łączna pula nagród w konkursie zostaje ustalona pierwszego dnia każdego miesiąca i obowiązuje przez cały okres trwania danego miesiąca. Nagrody obejmują darmową dostawę, zamówionych w przyszłości produktów oraz bony na zakup książek znajdujących się w asortymencie Sklepu Internetowego. Kod na darmową dostawę lub bon na zakup książek można wykorzystać w ciągu 30 dni od daty jego otrzymania.
 4. Zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, do konkursu będą kwalifikowane recenzje spełniające następujące warunki: 
  1. Wszystkie zamieszczone opinie o długości przynajmniej 600 znaków. Sklep Internetowy jako organizator konkursu nie wymaga dodatkowego zgłaszania recenzji do wzięcia udziału w konkursie. 
  2. Umieszczona przez Użytkownika recenzja powinna być wynikiem własnej pracy intelektualnej i nie może w żaden sposób naruszać praw autorskich innych osób. Dla zachowania zasad uczciwego i transparentnego prowadzenia konkursu, pracownicy Sklepu Internetowego będą analizować zamieszczane przez Użytkowników recenzje za pomocą systemu antyplagiatowego. 
  3. Recenzja może zostać umieszczona na innych stronach internetowych w tym prywatnym blogu Użytkownika po upływie ostatniego dnia miesiąca w ramach którego dana opinia jest brana pod uwagę przy rozstrzyganiu wyników konkursu. 
  4. Wymaga się, aby tekst recenzji był odpowiednio sformatowany, a przy tym nie zawierał wulgaryzmów ani gróźb skierowanych do innych Użytkowników, oraz w żaden sposób nie ranił uczuć religijnych, kulturowych, narodowościowych, politycznych i instytucjonalnych. 
  5. Każda recenzja zamieszczona na karcie produktu może wziąć udział w konkursie tylko raz. Jednocześnie użytkownik może napisać w ciągu miesiąca dowolną ilość recenzji dla ocenianych przez siebie książek i każda z nich, o ile spełnia warunki niniejszego regulaminu, będzie brana pod uwagę dla rozstrzygnięcia konkursu za dany miesiąc. 
 5. Kryteria ocen:
  1. Przydatność recenzji dla innych Użytkowników Sklepu Internetowego. Do udziału w konkursie będą kwalifikowane zarówno opinie pozytywne jak i negatywne na temat danego produktu, o ile spełniają warunki określone w Regulaminie i pomagają innym użytkowników podjąć decyzje odnośnie zakupu książek. 
  2. Wartość merytoryczna danej opinii – recenzja powinna w sposób autentyczny i możliwie szczegółowy określać wrażenia autora po lekturze recenzowanej książki. 
  3. Styl, bogactwo języka oraz kultura osobista w wyrażaniu opinii również mają wpływ na wyniki konkursu.
 6. Zwycięskie recenzje oceniane na podstawie kryteriów określonych w punkcie 5 niniejszego regulaminu zostaną wyłonione przez specjalnie do tego celu powołaną kapitułę wyłonioną spośród pracowników działu marketingu Sklepu Internetowego. 
 7. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania informacji o wygranej na stronie Sklepu Internetowego zgodnie z danymi podanymi przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym. 
 8. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystywanie utworu w formie recenzji w całości lub dowolnej części, w celu promocji i reklamy Sklepu Internetowego. 
 9. Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu w dowolnym czasie. O ewentualnych zmianach uczestnicy zostaną poinformowani w wątku konkursowym pod niniejszym regulaminem.

Opinie naszych klientów

opinia

Bardzo szybko otrzymałam zamawiany towar. Książki zgodne z opisem, bez śladów użytkowania. Jestem bardzo zadowolona z zakupu :)

opinia

joanna_st

ZOBACZ WSZYSTKIE

Blog Skupszop

Artykuły, które mogą Cię zainspirować. Aktualne rabaty i zniżki

blog

Nagrodzono Złotą Pieczęcią Uznania eKomi 2024!

nagroda ekomi

Newsletter

opineo
OK

Zniżki i rabaty

OK

Nowości i promocje

OK

Powiadomienia

NAPISALI O NAS:

Partner
Partner
Partner
Partner