Menu

Skupszop.pl to portal, dzięki któremu możesz sprzedać
online wszystkie swoje przeczytane i używane książki.

Regulamin


§ 1. Postanowienia ogólne sklepu

1.1 Witryna znajdująca się pod adresem www.skupszop.pl jest sklepem internetowym i służy do prowadzenia sprzedaży oraz zakupów na odległość, w tym za pośrednictwem sieci internet.
1.2 Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
1.3 Zamówienia w sklepie można składać poprzez witrynę internetową www.skupszop.pl
1.3 Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez klienta.


§ 2. Realizacja zamówienia


2.1 Każda książka sprzedawana przez Portal Skupszop za pośrednictwem strony internetowej www.skupszop.pl lub portali aukcyjnych posiada jeden z trzech stanów zużycia wyraźnie określony w opisie książki:

Stan: używana - jak nowy

- niezauważalne lub prawie niezauważalne śladu używania
- książkę ciężko odróżnić od nowej pozycji

Stan: używana – dobry

- normalne ślady używania wynikające z kartkowania podczas czytania
- brak większych uszkodzeń lub zagięć

Stan: używana – Widoczne ślady używania

- zagięte rogi, przyniszczona okładka
- książka posiada wszystkie strony
- wady wizualne nie wpływają na zawartość książki i nie utrudniają czytania!

Żaden z wyżej wymienionych stanów zużycia Książek, nie posiada wad uniemożliwiających odczytanie treści Książki. Sklep używa wszelkich pojęć zgodnie z ich powszechnie przyjętym znaczeniem językowym.

2.2 W momencie złożenia zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego, klient otrzymuje drogą mailową automatyczne potwierdzenie złożenia zamówienia. Potwierdzenie to nie jest równoznaczne z przyjęciem przez sklep zamówienia do realizacji, a jedynie informacją dla klienta, że treść zamówienia została poprawnie dostarczona do bazy danych sklepu.

2.3 W przypadku wybranej płatności przelewem, warunkiem realizacji zamówienia jest ponadto wpłynięcie należnej kwoty na rachunek bankowy Sklepu. W przypadku braku wpłaty należnej kwoty na rachunek bankowy Sklepu w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia, Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia.

2.4 Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta lub Konsumenta. W przypadku braku potwierdzenia zamówienia ze strony Sklepu w ciągu dwóch godzin od złożenia zamówienia, prosimy o kontakt e-mailowy lub telefoniczny.

2.5 Zamówienia są realizowane zgodnie z kolejnością ich otrzymywania do momentu wyczerpania zapasów książek w magazynie.

2.6 W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 2 (dwóch) dni roboczych, licząc od daty zawarcia umowy i zwróci wpłacone pieniądze. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia bądź zostanie zgłoszone telefonicznie.

2.7 Zamówienie na książki zostanie zrealizowane w ciągu 48h od momentu dokonania płatności lub potwierdzenia zamówienia w przypadku przesyłki pobraniowej. Średni czas oczekiwania na przesyłkę:

Kurier GLS przedpłata/pobranie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej - 1 dzień roboczy
Kurier GLS przedpłata/pobranie na terenie UE oprócz Szwajcarii - 3 dni robocze

Paczkomaty Inpost - 2 dni robocze

Paczka w Ruchu - 2 dni robocze

Poczta Polska list polecony ekonomiczny - 3 dni robocze
Poczta Polska list polecony priorytetowy- 2 dni robocze

W przypadku trudności z realizacją, Klient lub Konsument zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.

2.8. Sklep realizuje wysyłki poza granicę Polski. Koszt zamówienia zostaje ustalony indywidualnie. W tym celu prosimy przed dokonaniem wpłaty o kontakt e-mailowy lub telefoniczny

2.9 Każdy Klient może otrzymać od Sklepu na dowód zakupu fakturę VAT. W związku z tym należy podać następujące dane: pełną nazwę (nazwisko) i adres nabywcy, NIP. Dokonując zakupu w Sklepie, Klient lub Konsument automatycznie zgadza się na wystawienie faktury VAT bez podpisu.

2.10 Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 k.c

§ 3. Formy płatności


Zamawiając dostawę do domu, możecie Państwo zapłacić za zamówiony towar gotówką przy odbiorze lub wybrać inną formę płatności:

- przelew

Numer konta bankowego:

Alior Bank SA

MM500 s.c.
ul. Fabryczna 12
39-200 Dębica
 
IBAN:  PL 41 2490 0005 0000 4530 7581 5514
BIC:    ALBPPLPW

- płatność w systemie Payu,

- zapłata kartą płatniczą Visa oraz Mastercard,


Odbierając zamówiony towar w magazynie w Dębicy 39-200, ul Fabryczna 12, wymagana jest przedpłata.


§ 4. Prawo odstąpienia od umowy


Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas mailowo na info@skupszop.pl lub pismem wysłanym pocztą z potwierdzeniem wysłania o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na adres:

MM500 s.c.

ul. Fabryczna 12

39-200 Dębica

tel. +48 792 670 709

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe http://skupszop.pl/odstapienie_od_umowy.docx Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację

dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

§ 5. Skutki odstąpienia od umowyW przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem
terminu 14 dni.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


§ 1.
Postanowienia ogólne skupu książek. Definicje.

1.1 Poniższy regulamin Portalu Skupszop (zwany dalej Regulaminem) dotyczy wszelkich transakcji i w dotyczących skupu używanych książek, zawieranych za pośrednictwem strony www.skupszop.pl z firmą MM500 s.c.
W rozumieniu Regulaminu poniższe określenia mają następujące znaczenie   
Portal Skupszop: skup internetowy prowadzony przez Nabywcę pod domeną www.skupszop.pl, umożliwiający Klientowi zawieranie umów sprzedaży książek używanych z Nabywcą


Nabywca: firma MM500 s.c., z siedzibą pod adresem: Dębica 39-200, Fabryczna 12

Klient: każdy użytkownik niezależnie od swojej formy prawnej, który chce zawrzeć umowę sprzedaży używanych książek z Nabywcą za pośrednictwem Portalu skupszop.

Konsument: osoba fizyczna lub osoba prowadząca zarejestrowaną działalność gospodarczą dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

Książki używane/Książki: wszystkie pozycje pozycji wykluczonych przez regulamin, możliwość sprzedaży jest udostępniana przez Portal Skupszop przez ich wymienienie na stronie internetowej    

Deklaracja: internetowa umowa kupna sprzedaży - umowa domniemana


Wszelkie umowy i transakcje są zawierane wyłącznie przy uwzględnieniu postanowień niniejszego regulaminu. Wszelkie inne regulaminy lub ogólne wzorce umów są skuteczne tylko w razie ich pisemnego uznania przez Nabywcę
Wszelkie pytania odnośnie Regulaminu można kierować drogą mailową na adres: info@skupszop.pl

Do korzystania ze strony internetowej www.skupszop.pl wymagana jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa i łącze internetowe.


§ 2. Zawarcie umowy.


2.1 Nabywca skupuje Książki używane od Konsumentów

2.2 Klient składa ofertę przez wybrnanie odpowiednich Książek na stronie internetowej Portalu Skupszop. Konieczne jest przy tym przestrzeganie zasad odnośnie odpowiadającego rzeczywistości stanu wprowadzanych książek, które mogą być skupywane, przy czym ceną sprzedaży jest cena książek podana na stronie internetowej Portalu Skupszop w momencie złożenia oferty

2.3 Po otrzymaniu oferty Portal Skupszop wysyła do Klienta elektroniczne potwierdzenie jej otrzymania, potwierdzenie otrzymania oferty nie oznacza jej przyjęcia.

2.4 Portal Skupszop wskazuje, że cena sprzedaży ustalona na stronie internetowej jest skalkulowana jako cena dzienna. W zwiazku z tym Klient jest zobowiązany do akceptacji deklaracji w ciągu 48 godzin od momentu zaakceptowania oferty przez administratora, po tym czasie Portal Skupszop ma prawo do usunięcia oferty.

2.5 Po zaakceptowaniu deklaracji, staje się ona wiążąca dla obydwu stron umowy.

2.6 Po otrzymaniu Książek, Portal Skupszop wysyła Klientowi potwierdzenie ich otrzymania drogą mailową na podany wcześniej adres mailowy podczas rejestracji. Potwierdzenie to nie oznacza jeszcze przyjęcia oferty Klienta przez Portal Skupszop.

2.7 W przypadku gdy otrzymanych książek przez Nabywcę jest mniej niż zadeklarowano lub wybrane pozycje posiadają wady wymienione w &4, Portal Skupszop ma prawo do odrzucenia oferty lub obniżenia wyceny książek zgodnie z &5 . Akceptacja oraz odrzucenie oferty wysyłane jest na adres mailowy podany przez Klienta przy składaniu oferty.

2.8 Jeżeli Klient nie dostarczy zadeklarowanych książek ciągu 7 dni od momentu zaakceptowania deklaracji to Portal Skupszop ma prawo do odrzucenia oferty.


§ 2. Wysyłka Książek do Nabywcy.


1. Wysyłanie Książek musi nastąpić w ciągu 7 dni roboczych od momentu zaakceptowania deklaracji, przy czym liczy się czas otrzymania Książek przez Nabywcę. Po tym czasie może nastąpić niezależny od Portalu Skupszop spadek wartości rynkowej Książek. W takim wypadku dalsze postępowanie odbywa się na podstawie zasad określonych w &2.   

2. Klient nie ponosi kosztów wysyłki towaru, o ile skorzysta on z funkcji kuriera przy zakończeniu transakcji sprzedaży na stronie internetowej Portalu Skupszop.

3. Jeżeli Klient na stronie internetowej jako opcję wysyłki wybierze zwrot kosztów wysyłki  to koszty wysyłki ponosi Klient a Portal Skupszop zwraca mu je wg tabeli zwrotów podanej na stronie internetowej.

4. Wysyłka towaru za pobraniem lub na koszt Portalu Skupszop jest wykluczona. W takich przypadkach Portal Skupszop odmówi przyjęcia przesyłki, a powstałe z tego powodu koszty ponosi Klient.

5. Wysłanie towaru powinno nastąpić w odpowiednim opakowaniu, przy czym należy przestrzegać wskazówek zamieszczonych na stronie internetowej Portalu Skupszop oraz informacji odnośnie zapakowania towaru i jego wysyłki.

6. Klient może wysłać do Nabywcy tylko produkty, co do których złożył ofertę na stronie internetowej Portalu Skupszop. Wszelkie inne produkty lub ich części będą utylizowane bezpłatnie i bez rekompensaty dla Klienta

7. Klient zobowiązuje się do wysłania książek zgodnie ze złożoną ofertą. Jeżeli zostaną stwierdzone znaczne braki w zadeklarowanej ilości zgodnie ze złożoną ofertą sprzedaży (powyżej 5%), transakcja może zostać odrzucona. Na żądanie Klienta książki zostaną zwrócone przy czym Klient pokrywa koszt odebrania paczki oraz jej przesyłki zwrotnej. Żądanie zwrotu książek Klient musi złożyć w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania informacji o odrzuceniu transakcji, po upłynięciu tego terminu książki będą utylizowane bezpłatnie i bez rekompensaty dla Klienta. Żądanie zwrotu książek uznane jest za ważne gdy zawarty jest w nim numer transakcji. Żądanie zwrotu książek należy zgłaszać drogą mailową na info@skupszop.pl.


§ 4. Stan Książek.


1. Portal Skupszop używa wszelkich pojęć zgodnie z ich powszechnie przyjętym znaczeniem językowym.

2. Portal Skupszop.pl zastrzega sobie prawo do niewypłacania pieniędzy za książki z określonymi cechami poniżej:
- podręczniki szkolne oraz akademickie
- książki z plamami po wodzie
- książki z pobrudzoną okładką lub stronami
- książki z bardzo wyraźnymi oznakami używania
- książki bez kodu ISBN lub zaczynające się numerem 83
- książki wydane przed 2006 rokiem
- książki z dedykacjami lub śladami ołówka lub długopisu na jednej lub większej ilości
- książki z nieaktualną treścią np. prawo nieruchomości 2010, testy maturalne 2008       

3. Rozpakowywanie przychodzących paczek jest monitorowane. Na życzenie klienta nagranie może być odpłatnie udostępnione w celu weryfikacji. Koszt nagrania 10 zł. Czas przygotowania nagrania 5 dni roboczych.


§ 5. Wycena książek.


1. Deklarowana wycena książek odnosi się do pozycji ze stanem jak nowa.

2. Wycena książek może ulec zmianie podczas przyjęcia, w przypadku gdy osoba przyjmująca przyporządkuje zgodnie ze stanem rzeczywistym, inny stan niż 'jak nowa', zgodnie ze skalą Skupszop, przy czym wycena nie może być niższa niż 30% zadeklarowanej wyceny wstępnej.


§ 6. Warunki płatności.


1. Zapłata ceny sprzedaży wraz z ewentualnym zwrotem kosztów wysyłki następuje w razie przyjęcia oferty w ciągu 48 godzin od przyjęcia książek i stwierdzenia zgodności ich stanu zużycia oraz stanów ilościowych z deklaracją. Portal Skupszop poinformuje Klienta drogą mailową o dokładnym terminie zapłaty. Portal Skupszop nie ponosi odpowiedzialności za czas księgowania płatności miedzy rachunkami bankowymi i nie ma na nie żadnego wpływu.

2. Zapłata ceny sprzedaży następuje wyłącznie przelewem na polskie konta bankowe. Inne sposoby płatności, szczególnie gotówką, są wykluczone.

3. Klient jest zobowiązany do poprawnego podania swoich danych niezbędnych do realizacji płatności. Portal Skupszop nie odpowiada za wszelkie opóźnienia wskutek podania błędnych danych bankowych do przelewu należności.

4. W przypadku stwierdzenia braku jednej lub więcej pozycji zdeklarowanych w formularzu sprzedaży, Portal Skupszop zastrzega sobie prawo do pomniejszenia kwoty zwrotu kosztów wysyłki oraz nie wypłacenia pieniędzy za brakujące pozycje. Dalsze postępowanie wg §2.

5. W przypadku stwierdzenia nadwyżki jedej lub więcej pozycji zdeklarowanych w formularzu sprzedaży, Nabywca zobowiązuje się do bezpłatnej utylizacji przedmiotów bez rekompensaty dla Klienta.


§ 7. Własność książek.


1. Wraz z zaakceptowaniem deklaracji Klient zapewnia, że jest prawowitym właścicielem Książek, względnie, że jest uprawniony do przekazania ich własności na rzecz Nabywcy lub też, że przejście własności odbywa się za zgodą właściciela.

2. Klient zapewnia, że Książki nie są obciążone żadnymi prawami osób trzecich stojącymi na przeszkodzie ich sprzedaży i przeniesieniu na nich własności.
   
3. Konsument zwalnia Portal Skupszop od wszelkich roszczeń osób trzecich w związku z ich prawami odnośnie własności Książek.

4. Własność Książek przechodzi w momencie zaakceptowania domniemanej internetowej umowy kupna-sprzedaży (deklaracji) przez Klienta.

Opinie naszych klientów

Bardzo dobrze.
kol
ZOBACZ WSZYSTKIE

NAPISALI O NAS:

O SKUPSZOP.PL

Masz pytania?
Zadzwoń: +48 792 670 709
Napisz: info@skupszop.pl

APLIKACJA MOBILNA

Pobierz aplikację i sprawdź cenę swojej książki skanując
kod kreskowy telefonem.

SPOSOBY PŁATNOŚCI

ODBIÓR I WYSYŁKA